Onze medewerkers

Kinderopvang BijdeHandjes is een professionele organisatie die zich kenmerkt door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. De medewerkers spelen een hele belangrijke rol in de dagelijkse omgang met kinderen en ouders. BijdeHandjes besteedt daarom veel zorg en aandacht aan het aannemen, trainen en begeleiden van haar personeel. 

Op elke groep zijn er dagelijks twee vaste pedagogisch medewerkers werkzaam, die minimaal in het bezit zijn van het MBO-diploma Sociaal Pedagogisch Werk. Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door stagiairs, voor wie BijdeHandjes graag een leuke leeromgeving biedt.

In geval van ziekte of vakantie werken we met vaste invalkrachten. De professionele deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers en het management proberen we continu te bevorderen. Behalve het volgen van de ontwikkelingen op pedagogisch terrein laten we ons personeel met regelmaat onderrichten op verschillende vakgebieden. Middels trainingen en cursussen die kunnen variëren van de jaarlijkse EHBO-cursus tot video-interactietrainingen, houden we onze medewerkers up-to-date en enthousiast.

Laatste nieuws

smoelen-van-de-maand