Opiness Award

Download ons jaarplan

Benieuwd naar de missie, visie en ondernemingsplannen van BijdeHandjes? 

Download hier ons Jaarplan 2018 (PDF).

Bekijk hieronder onze plannen

Onze pedagogische beleidsplannen geven onze visie weer op de ontwikkeling van het kind en op opvoeding van kinderen. Ze geven richtlijnen en werkwijzen weer over hoe een tweede thuis geborgd kan worden. Het stimuleert ons om regelmatig na te denken over ons pedagogisch handelen. Voelen alle kinderen zich veilig? Zijn er wijzigingen in de wet en regelgeving? Wordt de kwaliteit behaald zoals wij die bij BijdeHandjes voor ogen hebben? Allemaal zaken die van groot belang zijn om met regelmaat te evalueren en waar nodig bij te stellen in het beleidsplan.

De kwaliteit van de opvang binnen BijdeHandjes staat op een zeer hoog niveau. Door voortdurend kritisch te blijven kijken naar het pedagogisch handelen en door het aanbod van de interne trainingen - vanuit ons eigen trainingsbureau - kunnen we onze kwaliteit waarborgen.

Vanuit deze visie, passie en liefde heten wij u en uw kind elke dag opnieuw van harte welkom!

 

Hoe goed alle medewerkers van onze kindercentra ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent.

Wij vragen u, als u ontevreden bent over een gedraging van de houder of een medewerkster jegens u als ouder of uw kind(eren) of over een bepaalde gang van zaken binnen de kinderopvang, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen.

Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit mondeling of schriftelijk bij teamleiding, manager of bestuur (uitsluitend schriftelijk) in te dienen.

In dit reglement kunt u meer lezen over de procedure.

Pdf Klachtenprocedure

test

test

Bekijk hieronder onze klachtenprocedure

Hoe goed alle medewerkers van onze kindercentra ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent. Wij vragen u, als u ontevreden bent over een gedraging van de houder of een medewerkster jegens u als ouder of uw kind(eren) of over een bepaalde gang van zaken binnen de kinderopvang, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen.

Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit mondeling of schriftelijk bij teamleiding, manager of bestuur (uitsluitend schriftelijk) in te dienen.

In het Reglement interne klachtenprocedure kunt u lezen over ons klachtenbeleid.

Laatste nieuws

smoelen-van-de-maand